- -

Gandia, la transició cap al model smart

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gandia, la transició cap al model smart

Show full item record

García Adán, I. (2019). Gandia, la transició cap al model smart. Revista de la Safor. (10):133-152. http://hdl.handle.net/10251/162395

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162395

Files in this item

Item Metadata

Title: Gandia, la transició cap al model smart
Author: García Adán, Iván
Issued date:
Abstract:
Les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) juguen un paper fonamental en l’evolució per crear espais més sostenibles, eficients i intercomunicats, per millorar la qualitat de vida de les persones ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record