- -

La gestió del bosc valencià

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La gestió del bosc valencià

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Muñoz Martínez, Daniel es_ES
dc.date.accessioned 2021-02-25T13:19:22Z
dc.date.available 2021-02-25T13:19:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 1889-5735
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/162396
dc.description.abstract El bosc valencià està experimentant un creixement sense precedents, tot coincidint amb l’abandonament del món rural iniciat a mitjans dels segle XX. Des d’aleshores el bosc avança ràpidament mitjançant una gestió basada en la no actuació i en la forta restricció als usos del territori. En l’actualitat aquest model de gestió està en el centre del debat tècnic. Poc a poc i no sense entrebancs, la concepció de la conservació està canviant i tècniques silvícoles consolidades, com la Gestió Forestal Sostenible, prosperen gràcies al seu potencial per a conciliar la protecció i millora dels ecosistemes mediterranis i l’aprofitament dels recursos renovables del bosc. De la capacitat que tingam per a arribar a acords sobre les estratègies de gestió aplicables esdevindrà el futur d’un bosc que es postula com una immillorable eina per a fer front a la desvertebració territorial i a les pertorbacions derivades del canvi climàtic. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell es_ES
dc.relation.ispartof Revista de la Safor es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Món rural es_ES
dc.subject Incendis forestals es_ES
dc.subject Conservació es_ES
dc.subject Canvi climàtic es_ES
dc.subject Gestió Forestal es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AGROFORESTAL es_ES
dc.title La gestió del bosc valencià es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Muñoz Martínez, D. (2019). La gestió del bosc valencià. Revista de la Safor. (10):119-132. http://hdl.handle.net/10251/162396 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 119 es_ES
dc.description.upvformatpfin 132 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.issue 10 es_ES
dc.identifier.eissn 2697-0236


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record