- -

Pensant la mobilitat sostenible a la comarca de la Safor

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pensant la mobilitat sostenible a la comarca de la Safor

Show full item record

Arjona, J. (2018). Pensant la mobilitat sostenible a la comarca de la Safor. Revista de la Safor. (9):127-143. http://hdl.handle.net/10251/162414

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162414

Files in this item

Item Metadata

Title: Pensant la mobilitat sostenible a la comarca de la Safor
Author: Arjona, Joan
Issued date:
Abstract:
En aquest article es pretén analitzar quines son les dinàmiques de mobilitat a la comarca de la Safor en relació amb la seua sostenibilitat social i ambiental. Amb aquest objectiu, es farà una breu descripció de la ...[+]
Subjects: Governança territorial , àrees urbanes , Mobilitat sostenible
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record