- -

Aproximació a les publicacions periòdiques de la Safor (1983-2013)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aproximació a les publicacions periòdiques de la Safor (1983-2013)

Show full item record

Garcia Frasquet, G. (2018). Aproximació a les publicacions periòdiques de la Safor (1983-2013). Revista de la Safor. (9):161-182. http://hdl.handle.net/10251/162434

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162434

Files in this item

Item Metadata

Title: Aproximació a les publicacions periòdiques de la Safor (1983-2013)
Author: Garcia Frasquet, Gabriel
Issued date:
Abstract:
L’article es proposa fer un repàs comentat de les publicacions periòdiques aparegudes a la comarca de la Safor durant el període esmentat. Per tal d’ordenar-les se n’ha efectuat una classificació que comprén des de la ...[+]
Subjects: La Safor , investigació i creació , Premsa escrita i digital , Publicacions periòdiques
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record