- -

La torre dels pares. Aproximació arquitectònica i històrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La torre dels pares. Aproximació arquitectònica i històrica

Show full item record

Morell Gómez, L. (2018). La torre dels pares. Aproximació arquitectònica i històrica. Revista de la Safor. (9):45-64. http://hdl.handle.net/10251/162454

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162454

Files in this item

Item Metadata

Title: La torre dels pares. Aproximació arquitectònica i històrica
Author: Morell Gómez, Lola
Issued date:
Abstract:
L’article intenta oferir una aproximació arquitectònica i històrica a la Torre dels Pares, amb algunes reflexions sobre arquitectura rural i patrimoni. El conjunt, declarat B.I.C., és una alqueria fortificada situada ...[+]
Subjects: Arquitectura valenciana , La Safor , arquitectura rural
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record