- -

L'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia, última creació de l'enginyer Eduardo Torroja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia, última creació de l'enginyer Eduardo Torroja

Show full item record

Lafuente Niño, I. (2014). L'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia, última creació de l'enginyer Eduardo Torroja. Revista de la Safor. (5):89-109. http://hdl.handle.net/10251/162906

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162906

Files in this item

Item Metadata

Title: L'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia, última creació de l'enginyer Eduardo Torroja
Author: Lafuente Niño, Ignacio
Issued date:
Abstract:
[CA] A Gandia i concretament al Grau, situada en un emplaçament excepcional com una proa que trau el cap al port, es troba l'església de Sant Nicolau de Bari, bisbe, que acaba de com­plir els 50 anys de la seua consagració, ...[+]
Subjects: La Safor , Grau de Gandia , Esglesia de Sant Nicolau , Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record