- -

Distribució i abundància de la macrofauna marina de les platges de Gandia. Diagnòstic de la problemàtica actual

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El jueves 27 desde las 00 hasta 10:00 horas el sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento

Distribució i abundància de la macrofauna marina de les platges de Gandia. Diagnòstic de la problemàtica actual

Show full item record

Escrivá Perales, J. (2014). Distribució i abundància de la macrofauna marina de les platges de Gandia. Diagnòstic de la problemàtica actual. Revista de la Safor. (5):147-160. http://hdl.handle.net/10251/162912

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162912

Files in this item

Item Metadata

Title: Distribució i abundància de la macrofauna marina de les platges de Gandia. Diagnòstic de la problemàtica actual
Author: Escrivá Perales, Julia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integral de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integral de Zones Costaneres
Issued date:
Abstract:
[CA] A simple vista sembla que els fons de les platges arenoses són immensos deserts que no alberguen organismes, no obstant això, són capaços de presentar una elevada riquesa i di­versitat d'especies (Terradas et al., ...[+]
Subjects: La Safor , Gandia (València) , Microfauna , Platges
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record