- -

La Unió Patriòtica "Primorriverista" a la Safor

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La Unió Patriòtica "Primorriverista" a la Safor

Show full item record

López Íñiguez, J. (2015). La Unió Patriòtica "Primorriverista" a la Safor. Revista de la Safor. (6):77-86. http://hdl.handle.net/10251/162979

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162979

Files in this item

Item Metadata

Title: La Unió Patriòtica "Primorriverista" a la Safor
Author: López Íñiguez, Julio
Issued date:
Abstract:
[CA] La dictadura del general Primo de Rivera va trobar en la Unión Patriótica la formació mit­jarnçant la qual poder canalitzar l'activisme polític de la societat espanyola col·laboradora amb el nou règim. Aquest ...[+]
Subjects: La Safor , Primo de Rivera , Dictadura
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record