- -

El possibilisme anarquista: Marcel·lí Pérez Martí, sindicalista i alcalde de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El possibilisme anarquista: Marcel·lí Pérez Martí, sindicalista i alcalde de Gandia

Show full item record

Martí Pellicer, B.; Calzado Aldaria, A. (2017). El possibilisme anarquista: Marcel·lí Pérez Martí, sindicalista i alcalde de Gandia. Revista de la Safor. (8):89-112. http://hdl.handle.net/10251/163019

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/163019

Files in this item

Item Metadata

Title: El possibilisme anarquista: Marcel·lí Pérez Martí, sindicalista i alcalde de Gandia
Author: Martí Pellicer, Bernat Calzado Aldaria, Antonio
Issued date:
Abstract:
[CA] Malgrat l'extens i qualitativament irregular volum de publicacions i de la gran exposició ci­bermediàtica de la història de la Segona República i la Guerra Civil, encara perduren grans buits de coneixement i sovintegen ...[+]
Subjects: La Safor , Possibilisme , Sindicalisme , Marcel·lí Pérez Martí , Gandia (València)
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record