- -

Disseny i desenvolupament d’una reixa de grosos per a una estació de bombament d’aigües residuals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny i desenvolupament d’una reixa de grosos per a una estació de bombament d’aigües residuals

Show full item record

Llinares Pérez, J. (2021). Disseny i desenvolupament d’una reixa de grosos per a una estació de bombament d’aigües residuals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/164899

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/164899

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i desenvolupament d’una reixa de grosos per a una estació de bombament d’aigües residuals
Secondary Title: Diseño y desarrollo de una reja de elementos gruesos para una estación de bombeo de aguas residuales
Author: Llinares Pérez, Josep
Director(s): Pérez Sánchez, Modesto
Read date / Event date:
2021-03-08
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest projecte va a dissenyar-se i desenvolupar-se una reixa de grossos, amb neteja automàtica, per a les aigües residuals que entren a les estacions de bombament. És sabut que uns dels problemes a les estacions ...[+]


[EN] In this project the construction of a self-cleaning grate for the Campello and Sant Joan Wastewater Pumping Stations will be designed and developed. This pumping is directed to the Wastewater Treatment Plant in ...[+]
Subjects: Reixa , Estació bombanent , Aigües residuals , Grate , Pumping Stations , Wastewater treatment plants
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record