- -

TangiWheel: disseny i implementació d'un control d'exploració de col·leccions sobre superfícies interactives

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

TangiWheel: disseny i implementació d'un control d'exploració de col·leccions sobre superfícies interactives

Show full item record

García Sanjuan, F. (2012). TangiWheel: disseny i implementació d'un control d'exploració de col·leccions sobre superfícies interactives. http://hdl.handle.net/10251/16514.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16514

Files in this item

Item Metadata

Title: TangiWheel: disseny i implementació d'un control d'exploració de col·leccions sobre superfícies interactives
Author: García Sanjuan, Fernando
Director(s): Jaén Martínez, Francisco Javier Catalá Bolós, Alejandro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-07-09
Issued date:
Abstract:
Aquest treball presenta el disseny i la implementació de TangiWheel, un control per a l'exploració de col·leccions en forma de menú de pastís circular. El seu disseny està orientat a les superfícies interactives que permeten ...[+]
Subjects: Superfícies interactives , Taules tàctils , Interfície col·laborativa , Exploració de col·leccions , Interfície tangible d' usuari (tui) , Disseny d'un control
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record