- -

Disseny i gestió de la intranet i la base de dades en un laboratori de proves genètiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny i gestió de la intranet i la base de dades en un laboratori de proves genètiques

Show full item record

Sanchis De Rivas, H. (2021). Disseny i gestió de la intranet i la base de dades en un laboratori de proves genètiques. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165328

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/165328

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i gestió de la intranet i la base de dades en un laboratori de proves genètiques
Secondary Title: Diseño y gestión de la intranet y la base de datos en un laboratorio de pruebas genéticas
Author: Sanchis de Rivas, Héctor
Director(s): Muñoz Escoí, Francisco Daniel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2021-03-29
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball s´ha realitzat sobre un laboratori que es dedica a la realització i a l’assessorament de proves genètiques. Tota la informació que disposen de clíniques, metges, pacients, resultats, proveïdors i ...[+]


[ES] El presente trabajo se ha hecho sobre un laboratorio que se dedica a la realización y al asesoramiento de pruebas genéticas. Toda la información que disponen de clínicas, médicos, pacientes, resultados, proveedores ...[+]


[EN] The present work has been carried out in a laboratory that is dedicated to the creation and assessment of genetic tests. All the information they have about clinics, doctors, patients, results, suppliers and other ...[+]
Subjects: Base de dades , Intranet , RGPD , Genètica , Data base , Data protection , Genetics
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record