- -

Portal web amb comerç electrònic i assistència tècnica online

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Portal web amb comerç electrònic i assistència tècnica online

Show full item record

Asensi Ribes, JE.; Escrivà Perales, E. (2011). Portal web amb comerç electrònic i assistència tècnica online. http://hdl.handle.net/10251/16584.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16584

Files in this item

Item Metadata

Title: Portal web amb comerç electrònic i assistència tècnica online
Author: Asensi Ribes, José Enrique ESCRIVÀ PERALES, EDUARDO
Director(s): Marzal Calatayud, Eliseo Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2011-07-29
Issued date:
Abstract:
En aquest treball es valoren diferents components dintre de l'oferta del mercat, després es crea un portal amb tenda virtual amb el CMS Joomla.
Subjects: Portal web , Comerç virtual , Joomla , Virtuemart , Seber cart , Simple caddy , Comparativa
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record