- -

Entre naranjos. Restaurante en la finca del Puig de Xàtiva.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Entre naranjos. Restaurante en la finca del Puig de Xàtiva.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lillo Navarro, Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Llopis Pulido, Verónica Mª es_ES
dc.contributor.author Boluda Masip, Antonio es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4926030448630314; north=39.001792247837145; name=I-5 Albaida Pol-37, 6-148, 46800 Játiva, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-05-03T12:52:20Z
dc.date.available 2021-05-03T12:52:20Z
dc.date.created 2020-12-14
dc.date.issued 2021-05-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/165884
dc.description.abstract [CA] Entre tarongers. Restaurant a la finca del Puig de Xàtiva. El projecte paisatgístic es desenvoluparà a la finca anomenada El Puig, situada a la muntanya que porta el mateix nom, pertanyent a la ciutat de Xàtiva. La finca, amb una extensió aproximada de 500.000 m2, està dedicada en l’actualitat a l’explotació agrícola de cítrics, concretament de tarongers, encara que anteriorment el cultiu protagonista era l’arròs. La zona a intervindre és l’interior d’una nau existent vinculada a una casa senyorial del segle XIX i l’entorn de la mateixa, que s’extén al llarg de la muntanya. Les noves construccions s’adaptaran a aquests edificis i als abancalaments de pedra preexistents. La casa i els jardins que l’envolten estan situats en una part elevada de la finca, la qual cosa permet disfrutar d’una visió panoràmica tant de la ciutat com dels camps que regenta. El projecte consta d’un complex dedicat al sector de la restauració i a l’acolliment de distints esdeveniments socials destinats principalment a l’oci. es_ES
dc.description.abstract [ES] Entre naranjos. Restaurante en la finca del Puig de Xàtiva. El proyecto paisajístico se desarrollará en la finca El Puig, situada en la montaña que lleva el mismo nombre, perteneciente a la ciudad de Xàtiva. La finca, con una extensión aproximada de 500.000 m2, está dedicada en la actualidad a la explotación agrícola de cítricos, concretamente de naranjos, aunque anteriormente el cultivo protagonista era el arroz. La zona a intervenir es el interior de una nave existente vinculada a una casa señorial del siglo XIX y el entorno de la misma, que se extiende a lo largo de la montaña. Las nueves construcciones se adaptarán a estos edificios y a los bancales de piedra preexistentes. La casa y los jardines que lo rodean están situados en una parte elevada de la finca, lo que permite disfrutar de una visión panorámica tanto de la ciudad como de los campos que regenta. El proyecto consta de un complejo dedicado al sector de la restauración y a la acogida de distintos eventos sociales destinados principalmente al ocio. es_ES
dc.description.abstract [EN] Between orange trees. Restaurant on the estate of the Puig of Xàtiva. The landscape project will be developed in the estate called El Puig, located in the mountain of the same name, belonging to the city of Xàtiva. The estate, with an area of approximately 500.000 m2, is currently dedicated to the exploitation of citrus fruits, specifically orange trees. Although previously the main crop was rice. The area to be intervened is the interior of an existing nave linked to a 19th century manor house and its surroundings, which extend along the mountain. New construction will be adapted to old buildings and preexisting stone embankments. The house and the surrounding gardens are located in an elevated part of the estate, which allows you to enjoy a panoramic view of both the city and the fields it runs. This project consists of a complex dedicated to both the restaurant sector and the hosting of various social events aimed primarily at leisure. es_ES
dc.format.extent 126 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Restaurants es_ES
dc.subject Paisatge es_ES
dc.subject Muntanya es_ES
dc.subject Abancalaments es_ES
dc.subject Preexistència es_ES
dc.subject Landscape es_ES
dc.subject Mountain es_ES
dc.subject Embankments es_ES
dc.subject Pre-existence es_ES
dc.subject Restaurantes es_ES
dc.subject Paisaje es_ES
dc.subject Monte es_ES
dc.subject Abancalamientos es_ES
dc.subject Preexistencias es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura es_ES
dc.title Entre naranjos. Restaurante en la finca del Puig de Xàtiva. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Boluda Masip, A. (2020). Entre naranjos. Restaurante en la finca del Puig de Xàtiva. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165884 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\130235 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record