- -

Aplicació web per a refugis d´animals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicació web per a refugis d´animals

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Oliver Gil, José Salvador es_ES
dc.contributor.author Monter Anduix, Artur es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.5073017; north=39.56875; name=Refugio SVPA Vía Pista, 46184 San Antonio de Benagéber, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-05-05T08:03:29Z
dc.date.available 2021-05-05T08:03:29Z
dc.date.created 2021-03-29
dc.date.issued 2021-05-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/165973
dc.description.abstract [CA] En aquest treball mostrarem el desenvolupament d’una aplicació web la qual tractarà, per un costat, d’ajudar en l’adopció d’animals abandonats que es troben en protectores, i per l’altre, facilitar la recerca de mascotes perdudes. Aquesta web, per una banda, permetrà als usuaris poder elegir dintre d’un gran catàleg d’animals en adopció, ja que la seua finalitat serà agrupar totes les protectores d’animals, que donen el seu vistiplau, en una base de dades conjunta. Per altra permetrà crear alertes quan algú perda un animal, o quan se’n trobe algun perdut pel carrer, per tal de facilitar la cerca de mascotes desaparegudes. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este trabajo mostraremos el desarrollo de una aplicación web la cual tratará, por un lado, de ayudar en la adopción de animales abandonados que se encuentran en protectoras, y por otro facilitar la búsqueda de mascotas perdidas. Esta web, por una parte permitirá poder elegir dentro de un gran catálogo de animales en adopción, ya que su finalidad será agrupar a todas las protectoras de animales, que den su consentimiento, en una base de datos conjunta. Por otra permitirá crear alertas cuando se pierda un animal, o cuando se encuentre uno perdido por la calle, para facilitar la búsqueda de mascotas desaparecidas. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this project we will show the development of a web application aiming to help in the adoption of abandoned animals living in shelters, as well as to facillitate the search for lost pets. This web, on one hand, will allow its users to choose among a wide variety of animals up for adoption, since its primary goal is to bring together every shelter that agrees to it, into a collective data base. On the other hand, it will also make possible the creation of alarms whenever someone loses a pet, or finds a missing animal on the street, aiming to make the search for missing animals easier. es_ES
dc.format.extent 48 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Base de dades es_ES
dc.subject Aplicació web es_ES
dc.subject Refugi animals es_ES
dc.subject Data base es_ES
dc.subject Web application es_ES
dc.subject Animal shelter es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Aplicació web per a refugis d´animals es_ES
dc.title.alternative Aplicación web para refugios de animales es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Monter Anduix, A. (2021). Aplicació web per a refugis d´animals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165973 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\131773 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record