- -

Anàlisi dels serveis d'accés online al fons audiovisual de les televisions

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi dels serveis d'accés online al fons audiovisual de les televisions

Show full item record

Pérez Ribera, S. (2012). Anàlisi dels serveis d'accés online al fons audiovisual de les televisions. http://hdl.handle.net/10251/16598.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16598

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi dels serveis d'accés online al fons audiovisual de les televisions
Author: Pérez Ribera, Sonia
Director(s): Tolosa Robledo, Luisa María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-07-13
Issued date:
Abstract:
S' analitzen i avaluen, a través d' un sèrie d¿indicadors, els serveis online que ofereixen les plataformes web de les televisions per a accedir al seu fons d' arxiu, destacant els serveis de venda d' imatges d' arxius ...[+]
Subjects: Documentació audiovisual , Arxius audiovisuals , Arxius televisius , Accés online , Venda d'imatges d'arxiu
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record