- -

Disseny d´una instal·lació fotovoltaica per abastir el consum públic del municipi d´El Verger, Alacant

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d´una instal·lació fotovoltaica per abastir el consum públic del municipi d´El Verger, Alacant

Show full item record

Fillol Cardona, P. (2020). Disseny d´una instal·lació fotovoltaica per abastir el consum públic del municipi d´El Verger, Alacant. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/166430

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/166430

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d´una instal·lació fotovoltaica per abastir el consum públic del municipi d´El Verger, Alacant
Secondary Title: Diseño de una instalación fotovoltaica para abastecer el consumo público del municipio de El Verger, Alicante
Author: Fillol Cardona, Pere
Director(s): Blanca Giménez, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana - Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana
Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2020-11-19
Issued date:
Abstract:
[EN] The society is situated in a process of constant change and evolution. This fact, together with the depletion of fossil fuels and with the development of pollution requires a response, this is everyone¿s responsibility ...[+]


[CA] La societat es troba en un procés de canvi i evolució constant. Aquest fet, junt al esgotament de combustibles fòssils i al creixement de la contaminació precisa d'una resposta, la qual es responsabilitat de tots y ...[+]
Subjects: Autoconsum , Instal·lacions elèctriques , Energia renovable , Fotovoltaica , Radiació solar , Implantació , Sostenibilitat , Electrical installations , Renewable energy , Photovoltaic , Solar radiation , Implantation , Sustainability , Self-supply
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record