- -

Estado actual de la impresión 3D FDM en la industria

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estado actual de la impresión 3D FDM en la industria

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pascual Guillamón, Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Salas Vicente, Fidel es_ES
dc.contributor.author Vilches Garrigues, Jorge es_ES
dc.date.accessioned 2021-06-14T09:23:28Z
dc.date.available 2021-06-14T09:23:28Z
dc.date.created 2021-05-27
dc.date.issued 2021-06-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/167909
dc.description.abstract [ES] Estudio de la impresión 3D FDM, así como el análisis mecánico de las piezas que imprime este tipo de tecnología y sus posibles aplicaciones industriales. Para el estudio de las propiedades mecánicas, se han realizado ensayos normalizados a tracción, flexión , resistencia a impacto y fatiga a flexión rotatoria. es_ES
dc.description.abstract [CA] Aquest treball té com a objectiu exposar la situació actual de la impresió 3D FDM/FFF en la indústria per a aclarir diferents aspectes com els diferents mètodes d'anàlisis per el predisseny de peces impreses per 3D, l'anàlisi de l'impacte en les propietats mecàniques de les peces a causa del canvi de diferents paràmetres d'impressió, amb focus en la realització d'assajos de laboratori comparatius del canvi de la densitat interna d'impressió en aquestes peces, i la incidència tant en assajos estàtics com en un assaig dinàmic , al comportament mecànic d'aquestes. Finalment, s'exposa un cas pràctic real de l'ús de la impressió 3D en la indústria i es valora el potencial ús en aquesta. es_ES
dc.description.abstract [EN] Study of 3D FDM printing, as well as the mechanical analysis of the parts that this type of technology prints and its possible industrial applications. For the study of the mechanical properties, standardized tensile, flexural, impact resistance and rotational flexural fatigue tests have been carried out. es_ES
dc.format.extent 76 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Fatiga a flexión rotatoria es_ES
dc.subject Impresión 3D FDM es_ES
dc.subject Tracción es_ES
dc.subject Flexión es_ES
dc.subject Resistencia a impacto es_ES
dc.subject 3D FDM printing es_ES
dc.subject Tensile es_ES
dc.subject Bending es_ES
dc.subject Impact resistance es_ES
dc.subject Rotational bending fatigue es_ES
dc.subject.classification CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Estado actual de la impresión 3D FDM en la industria es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vilches Garrigues, J. (2021). Estado actual de la impresión 3D FDM en la industria. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/167909 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\143132 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record