- -

Formal writing in English

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Formal writing in English

Show full item record

Mestre I Mestre, EM. (2012). Formal writing in English. http://hdl.handle.net/10251/16947

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16947

Item Metadata

Title: Formal writing in English
Author: Mestre i Mestre, Eva María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
Identificació d'errors en l'escriptura formal en anglés. Consells i mecanismes de correcció.
Subjects: Formal writing , English , Pragmatics
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: http://politube.upv.es/play.php?vid=51769
Learning Resource Type: Vídeo didáctico
Educational description: Després de la visualització del recurs, els estudiants poden tornar sobre la seua pròpia producció i corregir-la seguint els consells explicats.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Inglés
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record