- -

Pintor Maella 27. Procés de creació d'un projecte audiovisual.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pintor Maella 27. Procés de creació d'un projecte audiovisual.

Show full item record

Folgado Linuesa, P. (2021). Pintor Maella 27. Procés de creació d'un projecte audiovisual. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170425

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/170425

Files in this item

Item Metadata

Title: Pintor Maella 27. Procés de creació d'un projecte audiovisual.
Author: Folgado Linuesa, Paula
Director(s): Adelantado Mateu, María Eulalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2021-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball de fi de grau pretén exposar per mitjà del documental de creació la història d¿un pis a través del temps. Seguint les fases de producció d¿un documental audiovisual, preproducció, producció i ...[+]


[EN] The present dissertation aims to expose the history of a flat through time through the creative documentary. Following the production phases of an audiovisual documentary, pre-production, production and post-product ...[+]
Subjects: Documental , Habitatge , Llar , Producció , Audiovisual , Documentary , House , Household , Production
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record