- -

Creació del portal web per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació del portal web per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia

Show full item record

Tormo García, J. (2012). Creació del portal web per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/17045.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17045

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació del portal web per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia
Author:
Director(s): Picó Vila, David
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-07
Issued date:
Abstract:
El projecte que realitzarem consistirà en l'elaboració d'un nou portal web per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València. Aquest projecte naix de la necessitat que pensem ha de tenir tota institució ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record