- -

La sucesión de Fibonacci como alternativa en la composición pictórica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La sucesión de Fibonacci como alternativa en la composición pictórica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Galindo Gálvez, José es_ES
dc.contributor.author Lozano Palanca, Minerva es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-30T07:22:08Z
dc.date.available 2021-07-30T07:22:08Z
dc.date.created 2021-07-19
dc.date.issued 2021-07-30 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/170984
dc.description.abstract [CA] La successió de Fibonacci consta d'una sèrie de números present en la natura- lesa com a estructura de creixement biològic. Aquest projecte consisteix en una investigació sobre la utilització de Fibonacci al llarg de la història de la pintura. Quant a la part pràctica, mostraré la meto- dologia a través d'un conjunt de quadres, que planteja la possibilitat d'aquesta seqüència com eina compositiva, per a elaborar infinites variacions en l'àmbit pictòric. es_ES
dc.description.abstract [ES] La sucesión de Fibonacci es una serie de números presente en la naturaleza como estructura de crecimiento biológico. Este proyecto consiste en una investigación sobre la utilización de Fibonacci a lo largo de la historia de la pintura. En cuanto a la parte práctica, mostraré la metodología a través de un conjunto de cuadros, que plantea la posibilidad de esta secuencia como herramienta compositiva, para elaborar infinitas variaciones en el ámbito pictórico. es_ES
dc.description.abstract [EN] The Fibonacci sequence consists of a series of numbers present in nature as an organic shape growth structure. This project consists of an investigation into the use of Fibonacci throughout the history of painting. As for the practical part, I will show the methodology through a set of paintings, which raises the possibility of this sequence as a compositional tool, to elaborate infinite variations in the pictorial field. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Fibonacci es_ES
dc.subject Variaciones es_ES
dc.subject Composición es_ES
dc.subject Ritmo es_ES
dc.subject Pintura. es_ES
dc.subject Variations es_ES
dc.subject Composition es_ES
dc.subject Rhythm es_ES
dc.subject Painting. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title La sucesión de Fibonacci como alternativa en la composición pictórica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lozano Palanca, M. (2021). La sucesión de Fibonacci como alternativa en la composición pictórica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170984 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\142095 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record