- -

Disseny d'una impressora 3D FDM modular

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una impressora 3D FDM modular

Show full item record

Llabata I Alfonso, F. (2021). Disseny d'una impressora 3D FDM modular. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171274

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/171274

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una impressora 3D FDM modular
Secondary Title: Diseño de una impresora 3D FDM modular
Author: Llabata I Alfonso, Ferran
Director(s): Iribarren Navarro, César
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2021-07-27
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte escrit a continuació té com a objectiu desenvolupar una impressora 3D de modelat per deposició de filament modular i de codi obert que deixe la porta oberta als seus usaris tant per modificar o canviar ...[+]


[ES] El projecte escrit a continuació té com a objectiu desenvolupar una impressora 3D de modelat per deposició de filament modular i de codi obert que deixe la porta oberta als seus usaris tant per modificar o canviar ...[+]


[EN] The project written below aims to develop a modular and open source 3D filament modeling printer that allows all its users both to modify or change all its components, as well as its programming, to adapt. to their ...[+]
Subjects: Impressora 3D , FDM , Modular , Codi obert , 3D printer , Open source
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record