- -

El paper de les biblioteques en el web 2.0

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El paper de les biblioteques en el web 2.0

Show full item record

Ferrer Martínez, FJ. (2012). El paper de les biblioteques en el web 2.0. http://hdl.handle.net/10251/17138.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17138

Files in this item

Item Metadata

Title: El paper de les biblioteques en el web 2.0
Author: Ferrer Martínez, Francisco Javier
Director(s): Ferrer Sapena, Antonia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-17
Issued date:
Abstract:
En aquest treball s'exposen les eines que integren el Web 2.0, i s'analitzen els possibles usos d'aquests recursos per part de les biblioteques acadèmiques. Finalment s'ha realitzat un estudi quantitatiu de la presència ...[+]
Subjects: Web 2.0 , Biblioteca 2.0 , Really simple syndication (rss) , Index d'aplicació , Podcast , Marcadors socials , Wiki , Gestor de referències bibliogràfiques , Geoposicionament
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record