- -

Els tallers dels Artistes Fallers. Alternatives i revitalització.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Els tallers dels Artistes Fallers. Alternatives i revitalització.

Show full item record

Navarro García, B. (2021). Els tallers dels Artistes Fallers. Alternatives i revitalització. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/172186

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/172186

Files in this item

Item Metadata

Title: Els tallers dels Artistes Fallers. Alternatives i revitalització.
Author: Navarro García, Betlem
Director(s): Gómez Alfonso, Carlos José Alvarez Isidro, Eva María
Read date / Event date:
2021-07-26
Issued date:
Abstract:
[CA] Proposta d’adaptació de la Ciutat de l’Artista Faller a les necessitats actuals, transformant-la en un espai on puguen convergir diferents disciplines relacionades amb l’Art. Adequació de les naus a una professió ...[+]


[ES] Propuesta de adaptación de la Ciudad del Artista Fallero a las necesidades actuales, transformándola en un espacio donde puedan converger varias disciplinas relacionadas con el Arte. Adecuación de las naves a ...[+]


[EN] Convert proposal of the neighborhood “Ciutat de l’Artista Faller” to the actual needs, changing the area to a space where different subjects can coexsist, all of them related to Art. To adapt industrial units ...[+]
Subjects: Naus , Artistes fallers , Falles , Innovació , Projectes experimentals , Arquitectura tradicional , Arquitectura , Art , Arxiu , Artesà , Tecnològic , Ciutat , Barri professional , Warehouse , Fallas artists , Fallas builders , Innovation , Experimental , Traditional architecture , Archive , Craftsman , Technological , City , Neighborhood , Valencia , Benicalap (Valencia : barrio)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record