- -

Transcripció assistida d'àudio en català

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Transcripció assistida d'àudio en català

Show full item record

Molla Hinarejos, A. (2012). Transcripció assistida d'àudio en català. http://hdl.handle.net/10251/17250.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17250

Files in this item

Item Metadata

Title: Transcripció assistida d'àudio en català
Author:
Director(s): Juan Císcar, Alfonso Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-25
Issued date:
Abstract:
En aquest PFC ens centrem en l'obtenció d'uns models adequats per a vídeos en català que ens permitem millorar la qualitat de les transcripcions obtingudes
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record