- -

Suport Eficient de Processos d’Inferència en Plataforme Heterogènies

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Suport Eficient de Processos d’Inferència en Plataforme Heterogènies

Show full item record

Iznardo Ruiz, A. (2021). Suport Eficient de Processos d’Inferència en Plataforme Heterogènies. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/172830

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/172830

Files in this item

Item Metadata

Title: Suport Eficient de Processos d’Inferència en Plataforme Heterogènies
Secondary Title: Soporte Eficiente de Procesos de Inferencia en Plataformas Heterogéneas
Author: Iznardo Ruiz, Alejandro
Director(s): López Rodríguez, Pedro Juan Hernández Luz, Carles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2021-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] La intel·ligència artificial i les seues variants estan evolucionant ràpidament i millorant molts aspectes de la vida humana, tant en aplicacions industrials com en usos quotidians. Per aquest motiu, molts investigadors ...[+]


[ES] La inteligencia artificial y sus variantes están evolucionando rápidamente y mejorando muchos aspectos de la vida humana, tanto en aplicaciones industriales como en usos cuotidianos. Por este motivo, muchos investigadores ...[+]


[EN] Artificial intelligence and its derivatives are rapidly evolving and improving a lot of key areas in human life, both in industrial applications and in everyday uses. For this reason, many researchers are looking for ...[+]
Subjects: FPGA , GPU , Xilinx , NVIDIA , Xarxes Neuronals , Inferència , Funcions d'activació , Neural Networks , Inference , Activation Functions
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record