- -

Aplicació per a dispositius Android per al servei de bicicletes Bicicard

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació per a dispositius Android per al servei de bicicletes Bicicard

Show full item record

Martí Pellicer, P. (2012). Aplicació per a dispositius Android per al servei de bicicletes Bicicard. http://hdl.handle.net/10251/17300.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17300

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació per a dispositius Android per al servei de bicicletes Bicicard
Author:
Director(s): Manzoni, Pietro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-17
Issued date:
Abstract:
El projecte que anem a desenvolupar és interessant des de molts punt de vista diferents. En primer lloc coneixerem el procés de desenvolupament d'una aplicació mòbil. Aquest procés inclou tant la creació de la interfície ...[+]
Subjects: Android , Openstreepmap , Geolocalización
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record