- -

Fivetowers: Preproducción y producción de un videoclip en animación 2D.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Fivetowers: Preproducción y producción de un videoclip en animación 2D.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vidal Ortega, Miguel es_ES
dc.contributor.author Milián Yamada, Clara es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-05T10:18:15Z
dc.date.available 2021-10-05T10:18:15Z
dc.date.created 2021-09-08
dc.date.issued 2021-10-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/173837
dc.description.abstract [VA] El següent projecte consisteix en la preproducció i producció d´un videoclip animat mitjançant animació 2D digital per a la cançó Fivetowers, composada per Cecília Dols. El guió es basa en la lletra on s´explica la relació d´una parella i el viatge simbòlic que fan al fons del mar. Amb aquest treball busquem interpretar visualment aquest viatge, les emocions i sensacions que ens transmet la cançó, a més de crear tot un projecte d'animació des de l'inici, passant per totes les fases de treball de la preproducció i producció. es_ES
dc.description.abstract [EN] The next project consists of the pre-production and production of an animated music video using 2D digital animation for the song Fivetowers, composed by Cecília Dols. The script is based on the lyrics that explain a couple's relationship and their metaphorical journey to the bottom of the sea. With this work we try to visually interpret this journey, the feelings and sensations that the song transmits to us. Moreover, we want to create an entire animation project from the beginning, going through all the phases of the pre-production and production. es_ES
dc.format.extent 34 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Animació 2D es_ES
dc.subject Videoclip es_ES
dc.subject Producció es_ES
dc.subject Curtmetratge es_ES
dc.subject 2D animation es_ES
dc.subject Preproduction es_ES
dc.subject Short film es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Fivetowers: Preproducción y producción de un videoclip en animación 2D. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Milián Yamada, C. (2021). Fivetowers: Preproducción y producción de un videoclip en animación 2D. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173837 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\140818 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record