- -

El modelo 3D como herramienta de conservación preventiva del patrimonio funerario situado en la intemperie: Caso de estudio del panteón Pau Simó al Cementerio General de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El modelo 3D como herramienta de conservación preventiva del patrimonio funerario situado en la intemperie: Caso de estudio del panteón Pau Simó al Cementerio General de Valencia

Show full item record

Peydro Ros, E. (2021). El modelo 3D como herramienta de conservación preventiva del patrimonio funerario situado en la intemperie: Caso de estudio del panteón Pau Simó al Cementerio General de Valencia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174011

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/174011

Files in this item

Item Metadata

Title: El modelo 3D como herramienta de conservación preventiva del patrimonio funerario situado en la intemperie: Caso de estudio del panteón Pau Simó al Cementerio General de Valencia
Author: Peydro Ros, Eva
Director(s): Mas Barberà, Xavier Niquet, Nicolás Didier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Read date / Event date:
2021-09-09
Issued date:
Abstract:
[CA] La incorporació de les noves tecnologies a l'àmbit del Patrimoni Cultural escultòric suposa un avantatge perquè limita el contacte físic amb l'obra. Es per això que aquest treball tracta de la digitalització de l'àngel ...[+]


[EN] The incorporation of new technologies in the field of sculptural cultural heritage is a breakthrough because it limits the physical contact with the art piece. That is why this work deals with the digitization of the ...[+]
Subjects: Panteó Pau-Simó , Cementeri General de València , Model 3D , Conservació preventiva , Digitalització , Impressió 3D. , Pau-Simó Pantheon , Digitalisation , General Cemetery of Valencia , 3D Model , Preventive conservation , Registration , 3D Printing
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record