- -

Kinect com a dispositiu apuntador d'un computador

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Kinect com a dispositiu apuntador d'un computador

Mostrar el registro completo del ítem

Bolufer Moncho, MF. (2012). Kinect com a dispositiu apuntador d'un computador. http://hdl.handle.net/10251/17441.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17441

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Kinect com a dispositiu apuntador d'un computador
Autor:
Director(es): Agustí Melchor, Manuel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2012-09-28
Fecha difusión:
Resumen:
El present projecte té com a objectiu principal realitzar un tutorial per a poder instal·lar el Kinect en un computador, fent-hi una recopilació de tot el que circula per la xarxa (que ja és molt), comparant entre diferents ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem