- -

Desenvolupament d'una aplicació per la gestió dels entrenaments en un club de natació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'una aplicació per la gestió dels entrenaments en un club de natació

Show full item record

García Alcaraz, R. (2012). Desenvolupament d'una aplicació per la gestió dels entrenaments en un club de natació. http://hdl.handle.net/10251/17472.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17472

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'una aplicació per la gestió dels entrenaments en un club de natació
Author: García Alcaraz, Raúl
Director(s): Gómez Adrian, Jon Ander
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-28
Issued date:
Abstract:
El programa a desenvolupar en aquest projecte pretén ser una eina que emmagatzeme el rendiment de cada metre nadat per a ajudar als nadador a progressar, emmagatzemant els temps parcials per a que darrerament pugen ...[+]
Subjects: Programari , Java , Estadística , Natació
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record