- -

Proposta d’intervenció dels esgrafiats del claustre de l’antic convent de Sant Dídac a Alfara del Patriarca, com a eina per a l'activació patrimonial del conjunt arquitèctonic del segle XVI

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta d’intervenció dels esgrafiats del claustre de l’antic convent de Sant Dídac a Alfara del Patriarca, com a eina per a l'activació patrimonial del conjunt arquitèctonic del segle XVI

Show full item record

Martínez Bernabé, A. (2021). Proposta d’intervenció dels esgrafiats del claustre de l’antic convent de Sant Dídac a Alfara del Patriarca, com a eina per a l'activació patrimonial del conjunt arquitèctonic del segle XVI. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174786

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/174786

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta d’intervenció dels esgrafiats del claustre de l’antic convent de Sant Dídac a Alfara del Patriarca, com a eina per a l'activació patrimonial del conjunt arquitèctonic del segle XVI
Author: Martínez Bernabé, Ana
Director(s): Carabal Montagud, María Angeles Santamarina Campos, Virginia Moreno Ribelles, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Read date / Event date:
2021-09-09
Issued date:
Abstract:
[ES] El present Treball Final de Màster recopila l'estudi i la proposta d'intervenció dels esgrafiats del claustre de l'antic convent de Sant Dídac d'Alcalà d'Alfara del Patriarca com a eina per poder dur a terme una posada ...[+]


[EN] The present final work compiles the study and the proposal for intervention of the sgraffito located in the cloister of the San Diego de Alcalá Convent in Alfara del Patriarca, as a tool to carry out an enhancement ...[+]
Subjects: Confiscaciones eclesiásticas , Esgrafiado , Estudio etnográfico , Activación del patrimonio cultural , Reactivació patrimonial , Convent de Sant Dídac (Alfara del Patriarca, Valencia) , Esgrafiats , Desamortització , Investigació etnogràfica , San Diego de Alcalá Convent , Sgraffito , Ecclesiastical confiscations , Ethnographic study , Activation of Cultural Heritage , Convento de San Diego (Alfara del Patriarca, Valencia)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record