- -

BOUPV 149

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

BOUPV 149

Show full item record

Secretaría General (2021). BOUPV 149. Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). http://hdl.handle.net/10251/175352

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175352

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 149
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº149
Author: Secretaría General
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Núm. 149 I. Disposicions generals, acords i resolucions 2_Acords del Consell de Govern 14 d'octubre de 2021 3_Modificació de la Normativa de formació del personal d'administració i serveis i d'investigació de la ...[+]


Núm. 149 I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 2_Acuerdos del Consejo de Gobierno 14 de octubre de 2021 3_Modificación de la Normativa de Formación del Personal de Administración y Servicios y de ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Description: Acords del Consell de Govern 14 d'octubre de 2021
Type: Otros

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record