- -

Pla d'empresa INECOAQUA SL màquines de reverse vending

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla d'empresa INECOAQUA SL màquines de reverse vending

Show full item record

Roig I Tortosa, P. (2021). Pla d'empresa INECOAQUA SL màquines de reverse vending. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175965

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175965

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla d'empresa INECOAQUA SL màquines de reverse vending
Secondary Title: Plan de empresa INECOAQUA SL máquinas de reverse vending
Author: Roig i Tortosa, Pau
Director(s): Guerola Navarro, Vicente
Read date / Event date:
2021-09-22
Issued date:
Abstract:
[CA] Ens trobem en un moment clau per a l’economia valenciana i la seua reconversió cap a nous mercats que ens allunyen de la importància del turisme de platja i el seu possible estancament. És per això què degut a la ...[+]


[ES] Nos encontramos en un momento clave para la economía valenciana y su reconversión hacia nuevos mercados que nos alejan de la importancia del turismo de playa y su posible estancamiento. Es por eso que debido a la ...[+]


[EN] We are at a key moment for the Valencian economy and its conversion to new markets that take us away from the importance of beach tourism and its possible stagnation. That is why, because of the pandemic and the ...[+]
Subjects: Economia circular , Anàlisi estratègic , Pla d'empresa , Reciclatge , Reverse Vending , Economía circular , Reciclaje de plásticos , Recicle , Circular Economy , Strategic analysis
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record