- -

Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments

Show full item record

Ripollés Martí, F. (2012). Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments. http://hdl.handle.net/10251/17622.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17622

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments
Author: Ripolles Marti, Ferran
Director(s): Vallada Regalado, Eva Giner Bosch, Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-09-28
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest document és detallar la implementació d'una ferramenta de gestió de llançament massiu d'experiments per resoldre instàncies de problemes d'optimització. L'aplicació permet optimitzar així el temps ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record