- -

Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments

Mostrar el registro completo del ítem

Ripollés Martí, F. (2012). Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments. http://hdl.handle.net/10251/17622.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17622

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Desenvolupament d'un sistema per al llançament massiu d'experiments
Autor:
Director(es): Vallada Regalado, Eva Giner Bosch, Vicent
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2012-09-28
Fecha difusión:
Resumen:
L'objectiu d'aquest document és detallar la implementació d'una ferramenta de gestió de llançament massiu d'experiments per resoldre instàncies de problemes d'optimització. L'aplicació permet optimitzar així el temps ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem