- -

Friend Scout Project

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Friend Scout Project

Show full item record

Tizne Mena, G.; Forment Cano, M. (2012). Friend Scout Project. http://hdl.handle.net/10251/17667.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17667

Files in this item

Item Metadata

Title: Friend Scout Project
Author: Tizne Mena, Guillem Forment Cano, Marc
Director(s): Ruiz García, Juan Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-01-28
Issued date:
Abstract:
El projecte és una aplicació per a sistemes operatius Android que permet compartir la teua localització amb els teus amics. Es compon de l'aplicació Android, d'una base de dades que es troba a un servidor llogat i ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record