- -

Impressió 3 d, fabricació additiva, prototipat ràpid aplicat al procés de fabricació d’accessoris de bicicleta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Impressió 3 d, fabricació additiva, prototipat ràpid aplicat al procés de fabricació d’accessoris de bicicleta

Show full item record

Pérez Gandía, G. (2021). Impressió 3 d, fabricació additiva, prototipat ràpid aplicat al procés de fabricació d’accessoris de bicicleta. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/178367

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/178367

Files in this item

Item Metadata

Title: Impressió 3 d, fabricació additiva, prototipat ràpid aplicat al procés de fabricació d’accessoris de bicicleta
Secondary Title: Impresión 3d, fabricación aditiva, prototipado rápido aplicado al proceso de fabricación de accesorios de bicicleta
Author: Pérez Gandía, Gonzalo
Director(s): Rubió Sanvalero, Carlos Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2021-11-29
Issued date:
Abstract:
[CA] Mitjançant la impressió 3 d s'imprimeix el model, s'assaja la intervenció, tenint clar la forma de procedir, es generen les guies de tall, per mitjà de la impressió 3 d, per a procedir a l'operació. Amb el model de ...[+]


[ES] El TFG aborda las diferentes técnicas de impresión 3d, fabricación aditiva y prototipado rápido, comparándolas y realizando una aplicación en un producto (accesorio para bicicleta).


[EN] The TFG addresses the different techniques of 3d printing, additive manufacturing and rapid prototyping, comparing them and making an application in a product (bicycle accessory).
Subjects: Impresión 3d , Fabricación aditiva , Prototipado rápido , 3d printing , Additive manufacturing , Rapid prototyping
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record