- -

Prefaci. Un nou ANUARI

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Prefaci. Un nou ANUARI

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Cabrera Fausto, Ivan es_ES
dc.date.accessioned 2021-12-15T09:00:07Z
dc.date.available 2021-12-15T09:00:07Z
dc.date.issued 2021-11-30
dc.identifier.issn 2792-7598
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/178419
dc.description.abstract [EN] Readers hold in their hands the first issue of the new research journal “ANUARI d’Arquitectura i Societat”, published jointly by Universitat Politècnica de València Press and the Borriana Cultural Association. Its name announces to the scientific community the publication of just an issue per year. But it is mostly a tribute to another publication which now concludes its journey, being this new ANUARI a proud heir of it. es_ES
dc.description.abstract [CA] Té el lector a les seues mans el número 1 de la nova revista de recerca “ANUARI d’Arquitectura i Societat”, editada conjuntament per l’Editorial de la Universitat Politècnica de València i l’Agrupació Borrianenca de Cultura. El seu nom anuncia a la comunitat científica la publicació d’un únic número cada any. Però, fonamentalment, és un homenatge a una altra publicació, que ara conclou el seu periple, i de la que aquest nou ANUARI es declara orgullosa hereva. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject ANUARI es_ES
dc.subject Architecture es_ES
dc.subject Society es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Societat es_ES
dc.subject Història es_ES
dc.title Prefaci. Un nou ANUARI es_ES
dc.title.alternative Prefacio. Un nuevo ANUARI es_ES
dc.title.alternative Preface. A new ANUARI
dc.type Editorial es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/anuari.2021.16774
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cabrera Fausto, I. (2021). Prefaci. Un nou ANUARI. https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16774 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.identifier.eissn 2792-7601
dc.relation.pasarela OJS\16774 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record