- -

Arquitectura i llar. De la postguerra a l'actualitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Arquitectura i llar. De la postguerra a l'actualitat

Show full item record

Bujella Bueno, C. (2021). Arquitectura i llar. De la postguerra a l'actualitat. ANUARI d’Arquitectura i Societat. 0(1):94-122. https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16158

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/178424

Files in this item

Item Metadata

Title: Arquitectura i llar. De la postguerra a l'actualitat
Secondary Title: Architecture and home. From the postwar period to the present day
Arquitectura y hogar. De la posguerra a la actualidad
Architecture et foyer. De la post-guerre à l’actualité
Author: Bujella Bueno, Clara
Issued date:
Abstract:
[EN] The work is structured from individual experience and each part corresponds to a stage in the life of the two protagonists, Francisco and Maria. The center will be them and their home, how this has evolved while ...[+]


[CA] El treball s’estructura des de l’experiència individual i cada part correspon a una etapa en la vida dels dos protagonistes, Francisco i Maria. El centre seran ells i el seu habitatge, com ha anat evolucionant aquest ...[+]


[ES] El trabajo se estructura desde la experiencia individual y cada parte corresponde a una etapa en la vida de los dos protagonistas, Francisco y María. El centro serán ellos y su vivienda, cómo ha ido evolucionando ésta ...[+]


[FR] Ce travail est structuré à partir de l’expérience individuelle, et chacune de ses parties correspond à une étape dans la vie de ses deux protagonistes : Francisco et María. Eux et leur logement y seront le point focal, ...[+]
Subjects: Huts , Polygons , Migration , Adaptation , Evolution , Barraques , Polígons , Migració , Adaptació , Evolució , Barracas , Polígonos , Migración , Adaptación , Evolución , Baraques , Polygones , Évolution
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Source:
ANUARI d’Arquitectura i Societat. (issn: 2792-7598 ) (eissn: 2792-7601 )
DOI: 10.4995/anuari.2021.16158
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16158
Type: Artículo

References

Aymonino, Carlo. La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930 (Versión española de J. F. Chico, J. M. Marco, J. C. Theilacker, arquitectos). Barcelona: Gustavo Gili, 1973.

Bohigas, Oriol. Barcelona entre el pla Cerdà i el barraquisme. Barcelona: Edicions 62, 1963.

Busquets, Jaume. Horts urbans i periurbans. Girona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, 2008. [+]
Aymonino, Carlo. La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930 (Versión española de J. F. Chico, J. M. Marco, J. C. Theilacker, arquitectos). Barcelona: Gustavo Gili, 1973.

Bohigas, Oriol. Barcelona entre el pla Cerdà i el barraquisme. Barcelona: Edicions 62, 1963.

Busquets, Jaume. Horts urbans i periurbans. Girona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, 2008.

Camino, Xavi; Casasayas, Òscar; Díaz, Pilar; Díaz, Maximiliano; Larrea, Cristina; Muñoz, Flora; Tatjer, Mercè. Barraquisme, la ciutat (im) possible. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011.

Echenique, Marcial. El Barraquismo de Montjuïc. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1965.

Engels, Friederich. Contribución al problema de la vivienda. Madrid: Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels, 2006.

Ferrer i Aixalà, Amador. Els polígons de Barcelona. Bareclona: Edicions UPC, 1996.

Maese, Pedro. Camino empedrado. S/l, 1978.

Montaner, Josep Maria; Muxí, Zaida. Política y Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2020.

Rios, Pere. Els barris d'ADIGSA, Camps Blancs, Sant Boi de Llobregat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1995.

Serret, Carles. Camps Blancs (1967-1980). Antecedents històrics i estructuració social. Sant Boi de Llobregat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 1994.

Tatjer, Mercè; Larrea, Cristina. Barraques. La Barcelona informal del segle XX. Bareclona: Ajuntament de Barcelona. MUH¬BA (Museu d'Història de Barcelona) - Institut de Cultura, 2010.

Butlletí del Consell Municipal de la Gent Gran. Sant Boi de Llobregat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 2004.

Helena López. De la barraca al polígon. El Periódico, 2016.

Anna Pérez. Feria y fiestas. El Saucejo: Ayuntamiento de El Saucejo, 2018.

La Mirada Tàctil. (21 abril 2017). El Sevillano, Barcelona -Término. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=J-75mq6P05s

Museu de Sant Boi. (2017-2018). Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=j6QHnLSTyLM

Sense ficció. (14 gener 2010). Barraques. La Ciutat oblidada [TV programa]. TV3. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/barraques-la-ciutat-oblidada/video/2333059/

Soler, Ll. (Director). (2020). Será tu tierra [Pel·licula]. Cooperativa de Cinema Alternatiu

[-]

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record