- -

Guia de la València del primer franquisme (1939-1948)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Guia de la València del primer franquisme (1939-1948)

Show full item record

Salazar Bonet, J.; Aragó Carrión, L.; Azkárraga Testor, JM. (2021). Guia de la València del primer franquisme (1939-1948). Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/179134

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/179134

Files in this item

Item Metadata

Title: Guia de la València del primer franquisme (1939-1948)
Author: Salazar Bonet, Juan Aragó Carrión, Lucila Azkárraga Testor, José Mª
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
Què va succeir a València després del conegut comunicat de final de guerra de l'1 'abril de 1939? La ciutat havia estat capital de la República durant la contesa bèl·lica i, després de ser presa per les tropes franquistes, ...[+]
Subjects: València , Primer , Franquisme
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-940-6
Source:
Colección Fuera de colección.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_713-4-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record