- -

Escoltem la mar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Escoltem la mar

Show full item record

Miñana Giménez, R. (2021). Escoltem la mar. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/179696

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/179696

Files in this item

Item Metadata

Title: Escoltem la mar
Secondary Title: Escuchemos el mar
Author: Miñana Giménez, Robert
Director(s): Campos González, Miguel Ángel Martí Cunquero, José Javier
Read date / Event date:
2021-11-11
Issued date:
Abstract:
[EN] Increasingly, storms are punishing our coasts, due to inadequate occupation of the coast, in which small coastal areas have been built and small buildings have been built a few meters from the sea. In Daimús, my ...[+]


[CA] Cada vegada amb més freqüència els temporals castiguen les nostres costes, degut a una inadequada ocupació del litoral, en el que s’ha construït massificant zones costeres menudes i les edificacions s’han fet a ...[+]
Subjects: Remodelació del paissatge , Estudi urbanístic , Destrucció de la costa , Cordó dunar , Passeig marítim , Passeig , Mar , Dunes , Promenade , Sea , People
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record