- -

Anàlisi i adequació de l'edifici d'educació ambiental del Parc Natural de la Font Roja a la nova legislació d'eficiència i cIassificació energètica

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Anàlisi i adequació de l'edifici d'educació ambiental del Parc Natural de la Font Roja a la nova legislació d'eficiència i cIassificació energètica

Mostrar el registro completo del ítem

Samper Sanchez, C. (2010). Anàlisi i adequació de l'edifici d'educació ambiental del Parc Natural de la Font Roja a la nova legislació d'eficiència i cIassificació energètica. http://hdl.handle.net/10251/18024.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/18024

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Anàlisi i adequació de l'edifici d'educació ambiental del Parc Natural de la Font Roja a la nova legislació d'eficiència i cIassificació energètica
Autor:
Director(es): Ruiz Rosales, Santiago
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha acto/lectura:
2010-02-18
Fecha difusión:
Resumen:
L'objectiu es analitzar les característiques de l'edifici Font Roja Natura, conèixer el seu ús, les condicions ambientals amb les que es treballa, discernir els consums energètics i els equips de climatització amb els que ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Mecánica-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. En Mecànica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem