- -

Absència de referents femenins en l'època victoriana. Il·lustració del relat "L'Última Casa del Carrer C" de 1856.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Absència de referents femenins en l'època victoriana. Il·lustració del relat "L'Última Casa del Carrer C" de 1856.

Show full item record

Valverde Tomás, R. (2022). Absència de referents femenins en l'època victoriana. Il·lustració del relat "L'Última Casa del Carrer C" de 1856. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184194

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/184194

Files in this item

Item Metadata

Title: Absència de referents femenins en l'època victoriana. Il·lustració del relat "L'Última Casa del Carrer C" de 1856.
Secondary Title: Ausencia de referentes femeninos en la época victoriana. Ilustración del relato "La Última Casa de la Calle C" de 1856.
Absence of female references in the Victorian era. Illustration of the story "The last House on C Street" from 1856.
Author: Valverde Tomás, Roser
Director(s): Valero Hoyo, Vanesa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2022-07-11
Issued date:
Abstract:
[ES] El títol del document fa referència a la naturalesa d'aquest mateix. Ja que consisteix en l'elaboració de diferents il·lustracions, les quals permetran contextualitzar, ambientar, i dotar de vida un relat de terror ...[+]


[EN] The title of the document refers to the nature of the document itself. As it consists of drawing up different illustrations, which will allow a concrete horror account to be contextualized , set, and brought to life, ...[+]
Subjects: Ilustración , Relato ilustrado , Dibujo , Técnicas mixtas , Escritoras , Literatura , Fantasmas , Illustration , Illustrated story , Drawing , Mixed techniques , Writers , Literature , Ghosts
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record