- -

Pla de negoci: Geonfit plataforma d´entrenament i nutrició

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla de negoci: Geonfit plataforma d´entrenament i nutrició

Show full item record

Terol Bellver, G. (2022). Pla de negoci: Geonfit plataforma d´entrenament i nutrició. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184484

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/184484

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla de negoci: Geonfit plataforma d´entrenament i nutrició
Secondary Title: Business plan: "Geonfit" training and nutrition platform
Author: Terol Bellver, Gema
Director(s): Herrero Blasco, Aurelio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2022-06-29
Issued date:
Abstract:
[CA] La facturació del sector dels negocis esportius ha crescut durant els últims anys degut a que les persones cada volta més elegeixen realitzar algun tipus d´activitat física. La transformació digital juntament amb la ...[+]


[EN] Turnover in the sports business sector has grown over the past few years as people increasingly choose to engage in some form of physical activity. Digital transformation coupled with the Covid-19 pandemic has led to ...[+]
Subjects: Pla de negoci , Nutrició , Entrenament , Salut , Digitalització , Business plan , Nutrition , Training , Health
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record