- -

Impacte i retorn, particularment fiscal, de les subvencions directes del pla de foment del turisme interior de la Generalitat Valenciana a través del "BO VIATGE"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Impacte i retorn, particularment fiscal, de les subvencions directes del pla de foment del turisme interior de la Generalitat Valenciana a través del "BO VIATGE"

Show full item record

Hernández López, L. (2022). Impacte i retorn, particularment fiscal, de les subvencions directes del pla de foment del turisme interior de la Generalitat Valenciana a través del "BO VIATGE". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185644

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/185644

Files in this item

Item Metadata

Title: Impacte i retorn, particularment fiscal, de les subvencions directes del pla de foment del turisme interior de la Generalitat Valenciana a través del "BO VIATGE"
Secondary Title: Impacto y retorno, particularmente fiscal, de las subvenciones directas del plan de fomento del turismo interior de la Generalitat Valenciana a través del BONO VIAJE
Impact and return, focused on taxes, of the direct aid for the tourism promotional plan of the Generalitat Valenciana through the TRAVEL VOUCHER .
Author: Hernández López, Luis
Director(s): Hernández Guijarro, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2022-07-28
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objecte del treball és l’estudi de l’impacte i retorn del bo viatge que va oferir la Generalitat. Tot i que cal tindre en compte una perspectiva general necessària per tal d’entendre la conjuntura, l’estudi es ...[+]


[EN] The purpose of this academic work will be the study of the impact and return of the travel voucher that Generalitat Valenciana offered. In order to have in common a general perspective, necessary to understand the ...[+]
Subjects: Retorno de la inversión , Bono viaje , Comunitat Valenciana , Turismo , Fiscalitat , Subvencions directes , Turisme interior , Generalitat Valenciana
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Gestión Administrativa-Màster Universitari en Gestió Administrativa
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record