- -

Proposta i desenvolupament d'una aplicació mòbil d'intermediació de contractes musicals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta i desenvolupament d'una aplicació mòbil d'intermediació de contractes musicals

Show full item record

Pérez Prats, S. (2022). Proposta i desenvolupament d'una aplicació mòbil d'intermediació de contractes musicals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186326

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/186326

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta i desenvolupament d'una aplicació mòbil d'intermediació de contractes musicals
Secondary Title: PROPOSAL AND DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR INTERMEDIATION OF MUSICAL CONTRACTS
Author: Pérez Prats, Sara
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2022-07-21
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball de final de grau de la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses tracta sobre la creació d’una nova aplicació mòbil dedicada exclusivament a tots els músics de carrer de la Comunitat Valenciana, ...[+]


[EN] This final degree project in Business Administration and Management deals with the creation of a new mobile application dedicated exclusively to all street musicians in the Valencian Community, or if the case, everywhere ...[+]
Subjects: Aplicació mòbil , Músics de carrer , Contracte musical , Músics , Associació musical , Model de negoci , Mobile application , Street musicians , Music contract , Association
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record