- -

"Sant Pere Apòstol" Una pintura sobre taula atribuïda a Vicent Macip provinent del Reial Convent de Santa Clara de Gandia. Aproximació històric-estilística, estudi tècnic, avaluació de l'estat de conservació i estratègia d'intervenció

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

"Sant Pere Apòstol" Una pintura sobre taula atribuïda a Vicent Macip provinent del Reial Convent de Santa Clara de Gandia. Aproximació històric-estilística, estudi tècnic, avaluació de l'estat de conservació i estratègia d'intervenció

Show full item record

Carrasquer Colechá, R. (2022). "Sant Pere Apòstol" Una pintura sobre taula atribuïda a Vicent Macip provinent del Reial Convent de Santa Clara de Gandia. Aproximació històric-estilística, estudi tècnic, avaluació de l'estat de conservació i estratègia d'intervenció. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186379

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/186379

Files in this item

Item Metadata

Title: "Sant Pere Apòstol" Una pintura sobre taula atribuïda a Vicent Macip provinent del Reial Convent de Santa Clara de Gandia. Aproximació històric-estilística, estudi tècnic, avaluació de l'estat de conservació i estratègia d'intervenció
Secondary Title: ''San Pedro Apóstol''. Una pintura sobre tabla atribuida a Vicent Macip procedente del Real Convento de Santa Clara de Gandía. Aproximación histórico-estilística, estudio técnico, evaluación del estado de conservación y estrategia de intervención
"Saint Peter the Apostle''. A panel painting attributed to Vicent Macip from the Royal Convent of Santa Clara in Gandía. Historical-stylistic approach, technical study, conservation status assesment and intervention strategy
Author: Carrasquer Colechá, Roger
Director(s): Pérez Marín, Eva Aliaga Morell, Joan Ignasi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2022-09-08
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball Fi de Grau es centra en l'estudi d'una pintura sobre taula de petit format procedent del Reial Convent de Santa Clara de Gandia, actualment exposada al Museu de Santa Clara d'aquesta mateixa localitat. ...[+]


[EN] The present final degree project focuses on the study of a small-sized panel painting from the Reial Convent de Santa Clara de Gandia, currently exhibited in el Museu de Santa Clara of that same city. Dated at the ...[+]
Subjects: Pintura sobre taula , Restauració , Fusta , Vicent Macip , Joan de Joanes , Renaixement Valencia , Reial Convent de Santa Clara de Gandia , Panel painting , Restoration , Wood , Valencian Renaissance , Convento Real de Santa Clara de Gandia , Restauración de pintura sobre tabla , Madera , Renacimiento valenciano
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record