- -

Utilització de sensors de fibra òptica per al monitoratge d estructures a través de les representacions temps-freqüència

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Utilització de sensors de fibra òptica per al monitoratge d estructures a través de les representacions temps-freqüència

Show full item record

Palomares Escrihuela, L. (2022). Utilització de sensors de fibra òptica per al monitoratge d estructures a través de les representacions temps-freqüència. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186958

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/186958

Files in this item

Item Metadata

Title: Utilització de sensors de fibra òptica per al monitoratge d estructures a través de les representacions temps-freqüència
Secondary Title: Utilización de sensores de fibra óptica para la monitorización de estructuras a través de las representaciones tiempo frecuencia.
Use of fiber optic sensors for monitoring structures through time-frequency representations.
Author: Palomares Escrihuela, Luis
Director(s): Miralles Ricós, Ramón Maldonado Hurtado, Daniel Gustavo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Read date / Event date:
2022-07-19
Issued date:
Abstract:
[ES] En els darrers anys, els sensors de fibra òptica s¿han posicionat com una alternativa potent als detectors electrònics tradicionals en diversos camps d¿estudi, com l¿enginyeria o la salut, per la seua immunitat ...[+]


[EN] In recent years, fiber optic sensors have positioned themselves as a powerful alternative to traditional electronic detectors in various fields of study, such as engineering or health, due to their electromagnetic ...[+]
Subjects: Sensores de fibra óptica , Representaciones tiempo frecuencia , Fiber-optic sensors , Time-frequency representations
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones-Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record