- -

Desarrollo de una aplicación para la gestión del flujo de trabajo de una empresa logística

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desarrollo de una aplicación para la gestión del flujo de trabajo de una empresa logística

Show full item record

Puig Peral, M. (2022). Desarrollo de una aplicación para la gestión del flujo de trabajo de una empresa logística. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/187082

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/187082

Files in this item

Item Metadata

Title: Desarrollo de una aplicación para la gestión del flujo de trabajo de una empresa logística
Secondary Title: Development of an application for the workflow management of a logistics company
Desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del flux de treball d'una empresa logística
Author: Puig Peral, Miguel
Director(s): Vidal Oriola, Germán Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2022-09-19
Issued date:
Abstract:
[CA] El TFG es va desenvolupar en el marc d'unes pràctiques extracurriculars a l'empresa NTT Data. Concretament, s’ha dissenyat una solució enfocada a la gestió del flux de treball d’una empresa logística, centrant-se en ...[+]


[ES] El TFG se ha desarrollado en el marco de unas prácticas extracurriculares en la empresa NTT Data. Concretamente, se ha diseñado una solución enfocada a la gestión del flujo de trabajo de una empresa logística, centrándose ...[+]


[EN] The TFG was developed within the framework of extracurricular internships at the NTT Data company. Specifically, the solution was focused on the workflow management of a logistics company, focusing on the shipping ...[+]
Subjects: Logística , Boilerplate , Desarrollo software , Desenvolupament software , Logistics , Software Development
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record